Thursday, May 21, 2009

IOM YERUSHALAIM SAMEACH

MOADIM LESIMCHA !!!!!


IOM YERUSHALAIM SAMEACH !
Sexta 22/5
JAG A SHAVUOT SAMEAJ !
Sexta 29/5 (1er. Dia)